State City Language From Date To Date Venue Time Reserve Seat
Tamil Nadu Madurai Tamil 24 Aug.2019 24 Aug.2019 Hallelujah Tower, Alagar Nagar , 5th St.,Pudur Madurai 2 9.00 a.m - 5.00 p.m.
Tamil Nadu Chennai-South Tamil 31 Aug.2019 31 Aug.2019 Calvary Community Church, Canal Bank Road, Backside of Kasturibai Nagar Railway Stn., Adyar 8.30 a.m - 4.30 p.m.
Tamil Nadu Chennai: North Tamil 08 Oct.2019 08 Oct.2019 Power Tower Church, #57, Sundaram Nagar, Power House, Tondiarpet, Chennai - 81 9.30 a.m - 5.00 p.m.
Tamil Nadu Chennai-North Tamil-Youth 09 Oct.2019 09 Oct.2019 Power Tower Church, #57, Sundaram Nagar, Power House, Tondiarpet, Chennai - 81 5.30 p.m - 8.00 p.m.
Tamil Nadu Madurai Tamil-Youth 12 Oct 2019 12 Oct.2019 Hallelujah Tower - Good Samaritan Church, 47, 5th St. Alagar Nagar, K.Pudur, Madurai - 625007 9.30 a.m - 5.00 p.m.
Tamil Nadu Sivakasi Tamil 30 Nov.2019 30 Nov.2019 Carmel Church, Near Bus Stand, Sivakasi 626123 9.00 a.m. - 5.00 p.m
Tamil Nadu Madurai Tamil- Marketplace 06 Feb.2020 06 Feb.2020 Hotel Tamil Nadu, Alagarkoil Road, Madurai - 625002 9.30 a.m - 5.00 p.m.
Tamil Nadu Madurai English 08 Feb.2020 08 Feb.2020 Hallelujah Tower, Alagar Nagar , 5th Main Road, K. Pudur, Madurai 625002 9.30 a.m - 5.00 p.m.
Tamil Nadu Chennai Tamil-XP 23 Feb.2020 23 Feb.2020 Hosanna Tower Church, Chinandi Madam Road, Kodungaiyur, Chennai 600118 5.30 p.m - 8.30 p.m.
Tamil Nadu Tiruvallur Tamil 28 Mar.2020 28 Mar.2020 Shalom Cathedral, 37, Kakkalur Road, Tiruvallur-602001 10.00 a.m - 5.00 p.m.
Tamil Nadu Chennai English 27 June 2020 27 June 2020 Rose of Sharon AG Church, Jehovah Shalom-English Service Hall, 1st floor, 18, Zachariah Cly. 1st St, Kodambakkam. Chennai-600094 9.00 a.m - 5.00 p.m.
Tamil Nadu Trichy Tamil TBA TBA TBA 9.00 a.m - 5.00 p.m.
Tamil Nadu Trichy Tamil-Youth TBA TBA TBA 9.00 a.m - 5.00 p.m.
Tamil Nadu Ooty Tamil TBA TBA TBA 9.00 a.m - 5.00 p.m.
Tamil Nadu Nagercoil Tamil TBA TBA TBD 9.30 a.m - 5.00 p.m