சர்வதேச தலைமைத்துவ உச்சி மாநாடு புதிய யோசனைகளையும் நடைமுறை கருத்துகளையும் தலைமைத்துவ கோட்பாடுகளையும் இதயபூர்வமான ஊக்கமளித்தலையும் கொடுக்கிற ஒன்றாகும். எந்த காரியத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு இருந்தாலும் உங்கள் தலைமைத்துவத்தில் உங்களை உற்சாகப்படுத்தவும் உருவாக்கவும் உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆசிரியர்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள். அவர்களிடமிருந்து தலைமைத்துவத்திற்கான ஊக்கத்தை பெற்றுக் கொள்ளும்படியான உங்களுடைய வாய்ப்பு இது.

இந்த மாநாட்டில் நீங்கள் பெற்றுக் கொள்வது என்ன?

  1. சிக்கலான பிரச்சனைகளின் மத்தியில் தலைமைத்துவ திறனை வளர்த்துக் கொள்வது
  2. சிறந்த வேலை சூழலை உருவாக்குதல்
  3. புதுமை மற்றும் படைப்பாற்றலில் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்த முக்கிய செயல்முறைகள்
  4. ஒரு தலைவராக நம்பகத்தன்மை மற்றும் பரந்த மனப்பான்மை உடையவராக இருத்தல்
  5. அனுதின தலைமைத்துவத்தில் கவனமாக இருப்பது
  6. ஒரு தலைவராக நோக்கத்தோடு கூடிய சரியான தெரிவுகளை செய்தல்
  7. சமுதாயத்தில் மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்த செல்வாக்கை பயன்படுத்துதல்

இன்னும் அதிகமாக ...

மாதத்தின் சிறப்பு கூட்டத்தொடர்

நீங்களும் உங்கள் குழுவினரும் பார்க்கவும் சர்வதேச தலைமைத்துவத்தில் வளரவும் ஒருமாத இலவச தலைமைத்துவக் கூட்டத்தொடர்.

சிறப்பு பேச்சாளர்கள்

Dr. பிரான்சிஸ்கோ ஜீனோ
ஆல்பர்ட் டேட்
இபுக்கின் அவோசிக்கா
ரிச்சர்ட் மாண்டனஸ்
Rev. Dr. D. மோகன்
Col. நவ்நீட் சாப்ரா
Craig Groeschel
Dr. Henry Cloud
General Stanley McChrystal
Dr. Francesca Gino
A.R. Bernard
Jerry Lorenzo
Ibukun Awosika
JAMIE KERN LIMA
Bianca Juarez Olthoff
Juliet Funt
Richard Montañez
Michelle Poler
Shola Richards
Malcolm Gladwell
Rich Wilkerson Jr.

தலைமைத்துவ குரல்கள்

எட்கர் சான்டோவல்

ஜேசன் ஜகார்ட்