குலோபல் லீடர்ஷிப் சம்மிட் என்பது புத்தம் புதிய யோசனைகளையும், செயல்வடிவ கருத்துக்களையும், தலைமைத்துவ கொள்கைகளையும், இதயபூர்வ உத்வேகத்தினையும் உங்களுக்குள் உட்புகுத்தக்கூடியதாய் அமைந்திருக்கிறது. உங்களது தலைமைத்துவ நுண்ணறிவுச் செல்வத்தினை நெருங்கிச்செல்ல இது மிகச்சிறந்த வாய்பாகும். உங்கள் செல்வாக்குகள் எங்கிருந்தாலும் உலகத்தரம் வாய்ந்த பயிற்ச்சியாளர்கள் உங்களது தலைமைத்துவத்தில் உங்களை ஊக்குவிக்கவும் ஆயத்தப்படுத்தவும் காத்திருக்கின்றனர்.

மாநாட்டில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக் கூடிய 5 விஷயங்கள் :

 1. நிச்சயமற்ற சூழலில் தைரியமாக தலைமை தாங்கி செல்வது எப்படி?
 2. வாழ்க்கையில் கிருபை நிறைந்த தலைமைத்துவ வேகத்தின் அவசியத்தைக் கற்றுக்கொள்ளுதல்.
 3. தடைகளை புதுமைப் படைப்புகளாக மாற்றுவது எப்படி?
 4. நெருக்கடி நேரங்களில் தலைவர்களின் அவசியத் தேவைகள் என்ன?
 5. ஏன் தலைமைத்துவம், நாம் பிடித்துக் கொள்வதாய் இராமல் நம்மில் வளருகிற ஒன்றாயிருக்கிறது?
க்ரெக் க்ரோஷல்
மைக்கில் டாட்
ஆல்பர்ட் டாட்டி
லிசா டெர்கெர்ஸ்ட்
DR. தாமஸ் சமாரோ பெர்முசிக்
ஜான் மேகஸ்வெல்
ஜோசி சாக்கோ
கேரி ஹகன்
கார்லி பியோரினா

முக்கியப் பேச்சாளர்கள்

DR. தாமஸ் சமாரோ பெர்முசிக்
லிசா டெர்கெர்ஸ்ட்
ஆல்பர்ட் டாட்டி
பாஸ்டர் டேவிட் பிரகாசம்

தலைமைத்துவக் குரல்கள்

ஜான் மேக்ஸ்வெல்

ஜோசி சாக்கோ

கேரி ஹேகன்

பெரிய தரிசனங்கள்

ஷெரில் கொலாசோ

ஆண்டரு நாடார்

எட்கர் சண்டோவல்

இந்த மாதத்தின் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

இது உங்களுக்கும் உங்களது குழுவினருக்கும் தலைமைத்துவத்தில் வளர்சியை தூன்டிவிடுவதற்கான மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் இலவச நிகழ்ச்சியாகும்

The Global Leadership Summit is an infusion of fresh ideas, actionable concepts, leadership principles and heartfelt inspiration. This is your opportunity to access a wealth of leadership insight from a world-class faculty ready to equip and inspire you in your leadership – no matter where you have influence.

Select your summit
Please Note: All the speakers are same for both the English Summits.

Limited seats available

What you will gain from this summit?

 1. Expanding leadership capacity in the face of complex problems
 2. Creating better working environment.
 3. Key processes to achieve breakthrough innovation and creativity
 4. Embracing authenticity and broader perspective as a leader
 5. Staying focused in the daily leadership grind
 6. Making purposeful and ethical choices as a leader
 7. Using influence to drive transformation in the community

LEARN FROM A WORLD-CLASS LEADERSHIP FACULTY

Our faculty is eager to help you thrive—bringing you leadership insights with direct application and
inspiration to forge ahead with clarity of vision and new energy wherever you live or work.

Speakers

Craig Groeschel
Shola Richards
Dr. Francesca Gino
Rich Wilkerson Jr.
Ibukun Awosika
Albert Tate

Lori Whiteman

Rebecca Bender

Jason Jaggard

Sheryl Colaço

Craig Groeschel
Dr. Henry Cloud
General Stanley McChrystal
Dr. Francesca Gino
A.R. Bernard
Jerry Lorenzo
Ibukun Awosika
JAMIE KERN LIMA
Bianca Juarez Olthoff
Juliet Funt
Richard Montañez
Michelle Poler
Shola Richards
Malcolm Gladwell
Rich Wilkerson Jr.