గ్లోబల్ లీడర్‌షిప్ సమ్మిట్ తాజా ఆలోచనలు, కార్యాసాధక రూపకల్పనలు, నాయకత్వ సూత్రాలు మరియు హృదయపూర్వక ప్రేరణను అందిస్తుంది. మీ ప్రభావం ఎక్కడ ఉన్నా సరే - మీ నాయకత్వంలో మిమ్మల్ని సన్నద్ధం చేయడానికి మరియు ప్రేరేపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ప్రపంచ-స్థాయి వక్తల నుండి నాయకత్వ జ్ఞాన సంపదను పొందేందుకు ఇది మీకున్న అవకాశం.

ఈ సమ్మిట్ నుండి మీరు ఏమి పొందుతారు?

  1. సంక్లిష్ట సమస్యలను ఎదుర్కొనేందుకు నాయకత్వ సామర్థ్యాన్ని విస్తరించడం
  2. మెరుగైన పని వాతావరణాన్ని సృష్టించడం
  3. పురోగతి ఆవిష్కరణ మరియు సృజనాత్మకతను సాధించడానికి కీలక ప్రక్రియలు
  4. నాయకుడిగా ప్రామాణికతను మరియు విస్తృత దృక్పథాన్ని స్వీకరించడం
  5. రోజువారీ నాయకత్వపు శ్రమపై దృష్టిని కేంద్రీకరించడం
  6. నాయకుడిగా ఉద్దేశపూర్వక మరియు నైతిక ఎంపికలు చేయడం
  7. సమాజంలో పరివర్తనను తీసుకురావడానికి ప్రభావాన్ని ఉపయోగించడం

ఇంకా చాలా…

నెల ప్రత్యేక సెషన్

మీరు మరియు మీ బృందం వీక్షించడానికి మరియు నాయకత్వాన్ని పెంచుకోవడానికి ఉచిత నెలవారీ లీడర్‌షిప్ సెషన్.

ముఖ్య ప్రసంగికులు

డా.ఫ్రాన్సెస్కో జినో
ఆల్బర్ట్ టేట్
ఇబుకున్ అవోసికా
రిచర్డ్ మోంటానెజ్
రెవ.డా.డి. మోహన్
కల్నల్. నవనీత్ చాబ్రా
ఆల్బర్ట్ టేట్
Craig Groeschel
Dr. Henry Cloud
General Stanley McChrystal
Dr. Francesca Gino
A.R. Bernard
Jerry Lorenzo
Ibukun Awosika
JAMIE KERN LIMA
Bianca Juarez Olthoff
Juliet Funt
Richard Montañez
Michelle Poler
Shola Richards
Malcolm Gladwell
Rich Wilkerson Jr.

లీడర్షిప్ వాయిసెస్

ఎడ్గర్ శాండోవల్

జేసన్ జగ్గర్డ్

Hindi Digital Summit

28th & 29th March 2023 | 7:00pm to 8:30pm