గ్లోబల్ లీడర్‌షిప్ సమ్మిట్ సంస్థ నూతన ఆలోచనలు, క్రియాత్మక అంశాలు, నాయకత్వ సూత్రాలు మరియు హృదయాలకు ప్రేరణకలిగించేవాటియొక్క సంగమం. ప్రపంచ స్థాయి బోధకుల ఆధ్వర్యంలో మిమ్ములను సన్నద్ధంచేసి అనేకులను పురికొల్పుటకు, నాయకత్వంలో ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకోవడానికి గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది.

క్రెయిగ్ గ్రోషెల్
మైఖేల్ టాడ్
ఆల్బర్ట్ టేట్
లిసా టర్క్యూస్ట్
థామస్ చమోర్రో ప్రెముజిక్
జాన్ మాక్స్ వెల్
జొసీ చాకో
గ్యారీ హౌగెన్
కార్లీ ఫియోరినా

నెలలో ప్రత్యేకమైన సెషన్

మీకు మరియు మీ బృందానికి నాయకత్వ సామర్థ్యమును పెంపొందించుటకు సహాయపడే ఉచిత నెలవారీ వీడియోల వీక్షణ.